Referanser

Referanselisten er kun et utvalg av våre prosjekter, ta gjerne kontakt med oss for å få en komplett referanseliste.

Rygge lufthavn (N)

Avising Dammer
Membran HDPE 1,5 mm/2,0mm 12000 m²
Fiberduk 800g 24000 m²

Waterproofing Abba-Museet Stockholm

Sikaplan WP 1100-20HL, 2400 m²
Fiberduk 1000 g, 2400 m²
Sikadur Combiflexbånd 1000 m

Miljøtunneler (Cut and Cover) Svartdal - Gulli

Memran FPP 1,5 mm 19000 kvm
Fiberduk profil 4, 38000 kvm

Fjelldeponi Falconbridge

Membran FPP/HDPE 1,0 mm 1800 kvm
Drensmatte mot fjell (Terradrain D4-F10) 1600 kvm
Fiberduk 1200g 600 kvm

Kirkenes lufthavn(N)

Brannøvningsfelt
Membran HDPE 1,5 mm 2600 kvm
Beskyttelsesduk  Profil 3, 7200 kvm

Jordrenseanlegg

Oslo lufthavn Gardermoen (N) Jordrenseanlegg langs flystripene på Gardermoen Bentofix NSP 4900 Bentonittmembran Mengde 105.000 kvm
Jordrenseanlegg for oppsamlet Glykol
AGRU HDPE membran? Tykkelse 2mm? Mengde 28.000 kvm Rærup jordrenseanlegg (Dk)? Bunntetting for jordrenseanlegg? Carbofol HDPE membran? Tykkelse 1mm? Mengde 23.000 kvm. Ålborg jordrenseanlegg (Dk)?
Bunntetting for jordrenseanlegg.? Carbofol HDPE membran? Tykkelse 1mm? Mengde 17.000 kvm Lagerområde for forurenset jord.? Carbofol HDPE membran? Tykkelse 1,5mm?
Mengde 5.500 kvm

Kunstige innsjøer

Bahrain internasjonale golfbane (Bahrain)?
GSE HDPE membran?
Tykkelse 1,2mm?
Mengde 41.000 kvm.

Middelalderparken, Oslo (N)?
GSE LLDPE membran?
Tykkelse 2mm?
Mengde 35.000 kvm

Brande regnvannsbassenger (Dk)?
Carbofol HDPE membran?
Tykkelse 1mm?
Mengde 5.500 kvm

Bunntetting av avfallsdeponier

Dal skog Deponi, Eidsvoll(N)?
Wepelen LDPE membran?
Tykkelse 1,5mm?
Mengde 36.000 kvm

Årødalen Deponi, Molde (N)?
Bentofix NSP 4900?
Dobbel bunntetting (Bentofix)?
Mengde 29.000 kvm?
Carbofol HDPE membran?
Mengde 29.000.kvm

Gassanjarga deponi, Tana (N)?
Bentomat AS 100?
Dobbel bunntetting (Bentomat)?
Mengde 23.000 kvm?
Carbofol HDPE membran?
Tykkelse 2mm?
Mengde 8.000 kvm, glatt?
Mengde 6.000 kvm, Tex.

Odense losseplass (Dk)?
Carbofol HDPE membran?
Dobbel bunntetting (Leire)?
Tykkelse 1mm?
Mengde 125.000 kvm

Pietre Nemet (Romania)?
Carbofol HDPE Membran?
Dobbel bunntetting (Leire)?
Tykkelse 1mm?
Mengde 27.000 kvm

Ågotnes Deponi (N)
Carbofol HDPE membran
Tykkelse 1,0mm
Mengde 23 800m²

Mjelstad avf. deponi (N)
Carbofol HDPE membran
Tykkelse 1,5mm
Mengde 9 850m²

Kovik / Stockholm (SE)
Topp og Bunntetting
LLDPE 1,5mm
Mengde 19 900m²

Heggvin avf. deponi (N)
Wepelen HDPE membran
Tykkelse 1,5mm
Mengde 7 665m²

Jevnaker avf. deponi (N)
Bunn, og sidetetting
Bentonittmembran
Mengde 8 800m²

Dalborgmarka Gjøvik (N)
Biocelle
HDPE membran
Tykkelse 2,0mm
Mengde 1 800m²
Tykkelse 1,5mm
Mengde 5 250m²

IKS Glør Lillehammer (N)
Biocelle
Wepelen HDPE membran
Tykkelse 1,5mm
Mengde 7 290m²
Bentonittmembran Bentofix NSP 4900 -4
Mengde 2 910m²


Bunntetting øvrig
Nedre Vats (N)
Wepelen HDPE membran
Tykkelse 2,0mm
Drefon fiberduk
Vekt: 500g/m² og 800g/m²
Mengde 70 000m²

Tjøme golfbane (N)
Wepelen FPP membran
Tykkelse 1,0mm
Mengde 1 325m²

OSL Gardermoen (N)
Bravo Nord og Vestside
GSE HDPE membran
Tykkelse 1,5mm
Mengde 7 750m²

RV 255 Gausdal (N)
Elveleie
Wepelen FPP membran
Tykkelse 1,5mm
Mengde 4 895m²

Topptekking av deponier

Grønnmo avfallsdeponi, Oslo (N)?
AGRU HDPE membran?
Tykkelse 2mm?
Mengde 12.000 kvm

Vattenfall Deponi, Stenungsund (S)?
Bentofix NSP4900?
Dobbel topptekking?
Mengde. 15.000 kvm?
Carbofol HDPE membran?
Tykkelse 2mm?
Mengde 15.000 kvm

Vestervik deponi (S)?
Bentofix NSP 4900?
Mengde 13.000 kvm?
Carbofol HDPE membran?
Tykkelse 1,5mm?
Mengde 13.000 kvm

Dal skog Deponi, Eidsvoll(N)?
Wepelen LDPE membran?
Tykkelse 1mm?
Mengde 36.000 kvm

Mellomtekking av avfallsdeponier

Kovik avfallsdeponi, Stockholm (S)?
GSE FPP membran?
Reduksjon av sigevann og luktsperre.?
Tykkelse 1mm?
Mengde 60.000 kvm.

Radonsperre

Privathus i Våler
RMB 400
Tykkelse 0,4mm
Fiberduk Profil 4
Mengde 110m2


Folkestad Kjøpsentrum (S)?
Carbofol HDPE membran?
Tykkelse 1mm?
Mengde 13.500 kvm

Haugjordet ungdomskole, Oslo (N)?
Wepelen LDPE:EVA membran?
Tykkelse 1mm?Mengde
4.500 kvm

Privathus i Sarpsborg
RMB 400
Tykkelse 0,4mm
Fiberduk Profil 4
Mengde 110m²

Privathus i Fredrikstad
Icopal Base Radonsperre
Tykkelse 2,7mm
Mengde 198m²
Lagt som bruksgruppe A

Privathus i Fredrikstad
Blackline 1000
Tykkelse 1,0mm
Mengde 64m²

Vannsikring av tunneler

Ekebergtunnelen, Oslo (N)?
PVC membran?
Tykkelse 0,8mm?
Mengde 36.000 kvm

Hitratunnelen, Hitra (N)?
PVC membran?
Tykkelse 0,8mm?
Mengde 12.000 kvm

Frogntunnelen, Frogn (N)?
PVC Sikaplan ?
Tykkelse 1,2mm?
Mengde 20.000 kvm

Tunnelpakke 2, Holmestrand (N)?
PVC Sikaplan?
Tykkelse 1,2mm?
Mengde 40.000 kvm

Ringvei Vest, Bergen (N)
Wepelen FPP membran
Kontaktstøpmembran 1,5mm
Portalmembran 1,0mm
Mengde 1,5mm 760m²
Mengde 1,0mm 4 190m²

Haukabø tunneler, Molde (N)
Wepelen FPP membran
Tykkelse 1,5mm
Mengde 2 090m²

Øvrig Vannsikring betong

Ullevål Oslo (N)
Wepelen FPP membran
Tykkelse 1,5mm
Mengde 8 425m²

Gamle Opera, Oslo (N)
Ventileringsskjakt
Wepelen FPP membran
Tykkelse 1,5mm
Mengde 2 120m²

Brunstad, Melsomvik (N)
Wepelen FPP innomhus. Sikring av tregulv.
Tykkelse 0,75mm
Mengde 2 000m²

Bjerke Travbane, Oslo (N)
Wepelen LLDPE membran
Tykkelse 2,0mm
Mengde 5 863m²


Slamminraliseringsanlegg

Skive renseanlegg (D)?
Carbofol HDPE membran?
Tykkelse 1mm?
Mengde 50.000 kvm

Risør rensepark, Risør (N)?
Bentomat CL?
Mengde 4.200 kvm

Almhult renseanlegg (S)?
Carbofol HDPE membran?
Tykkelse 1,5mm?
Mengde 17.000 kvm

Filterhus Skrim, Kongsberg (N)
Wepelen FPP membran
Tykkelse 0,75mm
Mengde 634m²

Kreosotsanering

Norges varemesse, Lillestrøm(N) ?
GSE HDPE membran?
Tykkelse 1,5mm?
Mengde 17.000 kvm

Lillestrøm syd, Lillestrøm (N)
Bentofix NSP 4900?
Grunnsikring for boliger.?
Mengde 16.000 kvm?
Fundamenter gjennom membran?
Carbofol HDPE membran?
Mengde 16.000 kvm?
Gjennomføringer. 400 stk

Grunnvannsikring av veitrase

Farris (D)?
Bentofix NSP 4900?
Ny vei under jernbane.?
Mengde 15.000 kvm?
Carbofol HDPE membran?
Tykkelse 1,5mm?
Mengde 14.000 kvm

Grunnvannsikring av vei og jernbane

Oreskog, Gävle (S)?
GSE HDPE membran?
Jernbane gjennom drikkevannsreserve?
Tykkelse 1,5mm?
Mengde 21.000 kvm

E-4 Rotebro (S)?
GSE HDPE membran?
Vei gjennom drikkevannsreserve?
Tykkelse 2mm?
Mengde 16.000 kvm

Vei 707, Karlstad (S)?
GSE FPP membran?
Vei gjennom drikkevannsreserve?
Tykkelse 1,5mm?
Mengde 20.000 kvm

Vanntrykksikring av bygg

Storebrandbygget, Aker brygge Oslo (N)?
Duraseal Saltvannsbentonitt?
Mengde 13.000 kvm

Fordrøyningsbasseng

Klemetsrud, Oslo (N)
Wepelen FPP membran
Tykkelse 1,5mm
Mengde 1 728m²


Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital