Andre membranarbeider

Grunnvannssikring av veitrasèer og flyplasser
Mange av våre veger og jernbaner passerer gjennom områder med viktige grunnvannsforekomster. Grunnvannet i disse områdene infiltreres kontinuerlig av forurenset vann som inneholder vegsalt, avgasser, oljesøl asfaltstøv, partikler fra bildekk m. m. Transport av farlig gods og kjemikalier øker risikoen for forurensning ytterligere.

Kravet til beskyttelse mot forurensning av våre grunnvann har i de senere årene økt. Noen få grunnvannsreservoarer er allerede beskyttet, men mange gjenstår.

Flyplasser er et miljø, der vi innenfor et begrenset området, har høye konsentrasjoner av partikler fra avisningsvæsker, avgasser, salter, gummipartikler, m.m. som alle kan forurense grunnvannet vårt. Transport og håndtering av flybensin er også meget omfattende innenfor disse områdene og utgjør en risiko.

En tetting for å sikre jord og grunnvann er derfor klart motivert.

Bløtgjødsellagre
Gjødselslager er definert som en grop som graves ut i terreng, ikke fjell, med dybde på 2-3 m. Dammen tettes og belegges i bunn og sider med heldekkende og sveiset tettningsduk; membran. 

 

Sikring mot saltgjennomslag
Membrantekking under asfalt som sikkerhet mot saltgjennomtregning til betongdekke, fare for korrosjon i armering.

Vi utfører også:
  • Vann- og gassikring av tunneler
  • Brannøvningsområder
  • De-iceings plattformer
  • Sikring av olje- og bensintanker
  • Tanklining
  • Rensebassenger for vann og kjemikalier
  • Kunstige innsjøer
  • Tetting av surforsiloer
  • Takmembraner
  • Fordrøyningsanlegg
Ta kontakt med oss for informasjon om våre produkter eller tjenester.
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital