Bunn og toppdekking av deponier

Forurensning fra ulike avfallsplasser (deponier) med f. eks søppel
eller industriavfall er en risiko for grunnvannet. I dag stilles det krav til at sigevannet fra
disse deponiene fanges opp og blir renset før det sendes tilbake til naturen.

Sikring av forurensningen for å hindre spredning til omgivelsene i form av
bunntetting ved nyetablering og utvidelse av deponier, samt overdekning og
innbygging av gamle avfallsplasser er framtidens krav.

Borge Miljøservice AS har lang erfaring og gode referanser med bunn- og
topptekking av deponier.
Ta kontakt for ytterligere informasjon og løsningsforslag.

Se vår referanseliste.

Referanselisten er kun et utvalg av våre prosjekter, ta gjerne kontakt med oss for
få en komplett referanseliste.
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital