HMS-målsetting

Trygge og sikre arbeidsplasser er til både bedrifen og de ansattes beste.
Et godt arbeidsmiljø som fremmer god trivsel og godt humør er vi alle ansvarlige for.
Dette ønsker vi å praktisere i den daglige driften ved god ledelse og god kommunikasjon i utførelssen av bedriftens arbeidsoppgaver.

HMS-faktorer som har oppmerksomhet for oss er:

-    Korrekte arbeidsstillinger
-    Et godt inneklima
-    Organisering av arbeide
-    Sikkerhet og god opplæring i bruk av teknisk utstyr
-    Bruk av personlig verneutstyr
-    Utarbeide risikovurdering på alle anlegg vi jobber på
-    Følge regler som hovedentreprenør har på anleggene
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital