Om membraner

Plastmembraner:
De vanligste materialer til plastmembraner er polyetylen og polypropylen. Vanlige betegnelser på disse er HDPE – høydensitetspolyetylen og LDPE – lavdensitetspolyetylen, samt PP for polypropylen. Begge disse materialer har høy aldrings- og kjemisk bestandighet mot oljer, plantevernmidler og andre miljøfarlige kjemikalier som finnes i vårt nærmiljø, og som utgjør en trussel mot vårt grunnvann.

Plastmembraner kan derfor alltid utføres som en teknisk prosjekttilpasset sikker løsning. Plastmembraner produseres ved ekstrudering i tykkelse fra 0,5 til 5,0 mm. Uansett tykkelse er plastmembraner ti tusen ganger tettere en vanlig leire.

Plastmembraner kan leveres i bredder opp til 9,4 m. Ved tetting av større områder sveises membranrullene sammen til store enheter.

Sveising
Sveising utføres med spesialmaskiner. Sveisingen utføres som dobbelsveis med testkanal. Tettheten på sveisen kontrolleres ved at den mellomliggende luftkanalen trykkprøves. Ved rørgjennomføringer og andre detaljer benyttes ekstrudersveising.

Våre montører har sveisesertifikat K4/K2 fra Teknologisk Institutt for sveising av plastmembraner, samt sertifisert etter SIKA Waterproofing systemer og er spesielt utdannet for sveising av geomembraner, kontroll av tetthet og total kvalitetssikring.

Vi har markedets mest moderne utstyr for plastsveising og kontroll av tetthet. Vårt kvalitetssikringssystem og kontrollskjemaer er utarbeidet for å sikre høyest mulig kvalitet på våre membraninstallasjoner.

Membranbeskyttelse
En forutsetning for en geomembrans funksjon er dens tetthet. Ved installasjon av plastmembran i en konstruksjon er det viktig at et beskyttelseslag av sand eller fiberduk legges på begge sider av plastmembranen for å eliminere risikoen for perforering fra skarpe gjenstander, f. eks steiner, røtter, m.m.

En tykk nålefiltet fiberduk, dimensjonert for aktuell mekanisk påkjenning, er en effektiv beskyttelse mot skader.

Leirmembraner
Leirmembraner er bygget opp av fiberduk og bentonittleire. Bentonitt er et naturlig leirmineral som sveller ved tilførsel av fuktighet. Ved svelling under trykk oppnår leirmembranen høy tetthet.
Etter installasjonen aktiveres bentonitten enten ved fuktigheten i marken eller ved vanning. I aktivert tilstand har Bentonitt-membranen en tetthet som er 100 ganger bedre enn "normal" leire. Bentonitt-membranen har dessuten en selvtettende egenskap dersom den perforeres.

Leirmembraner finnes i mange ulike utførelser, tilpasset ulike bruksområder. De leveres i bredder opp til 5,0 m, og skjøting av leirmembraner skjer med overlapp.
På grunn av sin overflatestruktur og strekkfasthet kan leirmembraner installeres i skråninger og lett tilpasses til f. eks bru-fundamenter, gjennomføringer m.m.

I leirmembraner fikseres bentonittpulver mellom to lag av fiberduk med en nåleprosess som innebærer at fiberduken bindes sammen med 2-3 millioner fiber/m².
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital